Youhomes mål är att kontinuerligt utvecklas med nya objekt för att på så sätt sprida idéer om ett funktionellt boende blandat med nyskapande och tillbaka blickar. Youhome publicerar hus idéerna på sina fiktiva bostads-områden. Områdena är ett sätt att ge mer liv åt objekten och som betraktare få se dem i en bostadsmiljö. Efterhand som nya hus idéer skapas publiceras de på ett av Youhomes bostadsområden.
Youhome har en mix av små och stora idéhus, från klassiskt till modernt med tanken att just du ska hitta det du söker. Youhome är tacksam för all feedback och dina synpunkter. Tyck till via KONTAKT sidan.
----- -----