Förfrågan och offert

Förfrågan görs via Kontakt.
Ange i mailkonversationen de objekt som du är intresserad av. Alla objekt har ett nummer, ange detta. Ange också vilken mailadress som kontakten ska ske mellan samt dina kontaktuppgifter. Ange också hur youhoms husidéer kommer att användas, t ex privat enstycksbyggande eller kommersiellt i bostadsområde. En offert returneras inom några dagar.

Priser

Priser kan variera beroende av hur idéerna kommer att användas för uppförande av ett hus eller bostadsområde. Kontakta youhome.se för en offert. Se Förfrågan ovan.

Beställning och betalning

Beställning görs via Kontakt.
Ange de objekt som du är intresserad av att beställa. Alla objekt har ett nummer, ange detta. Ange vilken mailadress som objekten ska skickas till samt kontaktuppgifter. Betalning sker med faktura som skickas av youhome.se till angiven mailadress. Betallningsvillkor 14 dagar netto.

Saknade uppgifter i beställningen

Uppgifter som produktnummer, mailadress och kontaktuppgifter måste finnas med i beställningen för att leverans kan genomföras.

Användning av husidéerna

Husidéerna på YouHomes hemsida får i sin helhet eller mindre delar endast användas till de projekt som överenskommits med youhome.se. Samtliga objekt och bilder här i YouHomes hemsida är skyddade av lagen om upphovsrätt.

YouHomes ansvar

YouHome tar inget ansvar byggnadskonstruktion eller hållfasthetsberäkningar. Husidéerna på YouHomes hemsida är endast idéer och förslag på design och planlösning. Arkitekt eller byggnadsingenjör måste hjälpa dig med byggnadsritningar för uppförandet av ditt hus.

Ångra en beställning
Betalda beställningar går ej att ångra.

Reklamera en beställning
Det går ej att reklamera en beställning

Acceptera villkoren
Genom att en beställning är gjord är också YouHomes villkor accepterade.

Kontakt
All kontakt sker via kontakt@youhome.se. Ange alltid din mailadress och produktnummer vid kontakt med YouHome